Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYON

Otomotiv ve Mimari film ürünlerini, öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla, araçların ve yapıların hizmetine sunmak.


VİZYON

Türkiye'de otomotiv & mimari yapı aksesuarları ve yan ürünleri pazarında daha hızlı büyüyen, tercih edilen, saygın, global bir marka olmak.


DEĞERLER

+İnsana Değer Vermek

GMC Film çalışanları ve bayileri Marka'nın vargeçilmez varlığıdır.

+Güvenilirlik

GMC Film'in güvenilirliği Marka'nın geleceğidir.

+Girişimcilik ve Yenilikçilik

GMC Film'de "değişime uymak" değil, "değişimi yönlendirmek" için çaba harcanır.

+Kaliteye Odaklanmak

"Uygulama Hizmetleri", GMC Film'in en temel ve öncelikli sorumluluğudur. İşin her detayında, bu sorumluluk bilinciyle yüksek kalite standartları hedeflenir.

+Müşteri Odaklılık

Müşteriler GMC Film'in varoluş nedenidir. GMC Film'de her zaman müşteri ile empati kurulur, müşteriler dinlenir, anlaşılır çözüm üretilir ve katma değer yaratılır.

+Başarma Azmi

Sürdürülebilir büyüme ve mükemmel performans, sadece başarma azmi ile gerçekleştirilebilir. Tüm çalışanlar ve bayiler, kazanmaya tam odaklanmış bir takımın motivasyonuyla oynamaya teşvik edilir.

+Çevreye Saygı

GMC Film; yaşadığımız dünyayı bizden sonraki nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle hareket eder.